Tyto experimenty mohou být značně rizikové a vést k řadě negativních důsledků. Důvodem, proč může být detox škodlivý, je nejen nízký energetický příjem, ale i nedostatek hlavních živin, vlákniny a mnohdy i řady vitaminů a minerálních látek. Detox často provázejí i psychické změny, podrážděnost, nesoustředěnost, bolesti hlavy a velká únava.

V případě, že hladovka trvá déle a ve výživě chybí bílkoviny, dochází k úbytku svalové hmoty a ve finále i ke zpomalení bazálního metabolismu. To sebou samozřejmě nese zvýšené riziko jo-jo efektu po skončení detoxu. Velmi nepříjemné mohou být stavy hypoglykemie, provázené pocity hladu, pocením a třesem. V důsledku hypoglykemií se zvyšuje i riziko úrazů a pracovní výkon klesá.